De Agenda voor het Waddengebied 2050: koersen naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050


De Agenda voor het Waddengebied 2050 stelt de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied voorop. De Agenda beschrijft het gezamenlijk langetermijnperspectief voor het Waddengebied 2050 en formuleert gezamenlijke doelen, handelingsprincipes en stappen richting uitvoeringsprogramma teneinde deze doelen te realiseren.

Agenda Waddengebied

Vrijdag 11 december 2020 is de Agenda voor het Waddengebied 2050 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Agenda is opgesteld in samenwerking met de provincies, gemeenten en waterschappen.

Download de Agenda (pdf, 3.6 MB)

Nota van Antwoord

In de Nota van Antwoord worden de reacties zoals ingediend tijdens de bestuurlijke en internetconsultatie van de ontwerp-Agenda beantwoord.​

Download Nota van Antwoord (pdf, 750 kB)

Advies Omgevingsberaad

In mei 2020 heeft het Omgevingsberaad Waddengebied positief geadviseerd over de ontwerp-Agenda met de bereikbaarheid van havens en eilanden als aandachtspunt.

Download het advies (pdf, 498 kB)