Spring naar hoofd-inhoud
AGENDA VOOR HET WADDENGEBIED 2050 cover foto

Agenda voor het Waddengebied 2050

Vrijdag 11 december 2020 is de Agenda aangeboden aan de Tweede Kamer. De Agenda is opgesteld in samenwerking met de provincies, gemeenten en waterschappen.

Nota van Antwoord

In de Nota van Antwoord worden de reacties zoals ingediend tijdens de bestuurlijke en internetconsultatie van de ontwerp-Agenda beantwoord.‚Äč

Advies Omgevingsberaad

In mei 2020 heeft het Omgevingsberaad Waddengebied positief geadviseerd over de ontwerp-Agenda met als belangrijkste aandachtspunten het garanderen van de bereikbaarheid van havens en eilanden, en de vraag om aandacht voor de manier waarop partijen zoeken naar balans tussen medegebruik en hoofddoelstelling natuur.