Gebieden


Naast een gezamenlijk richtinggevend perspectief voor het Waddengebied 2050 zijn er ook perspectieven voor de 4 gebieden binnen het Waddengebied opgesteld.

WaddenKust

Hier het perspectief voor de Waddenkust in 2050

Waddeneilanden

Hier het perspectief voor de Waddeneilanden in 2050.

Waddenzee

Hier het perspectief voor de Waddenzee in 2050.

Eems-Dollardgebied

Hier het perspectief voor het Eems-Dollardgebied in 2050.